2011-05-24

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑ ΝΕΟ-ΑΜΑΖΟΝΑ ΑΝΤΕΘΝΙΚΩΣ ΔΡΩΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΗΣ ΓΚΡΙΖΑΣ ΛΥΚΑΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝhttp://www.cdsee.org/ ΒΙΒΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
 

Έθνη και κράτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
http://www.cdsee.org/pdf/WorkBook2_gr.pdf Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
http://www.cdsee.org/pdf/WorkBook3_gr.pdf
 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
http://www.cdsee.org/pdf/WorkBook4_gr.pdf