Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

• Χιλιάδες διαζύγια....

• Χιλιάδες παιδιά χωρίς πατέρα.... 

• Χιλιάδες παιδιά χωρίς τον φυσικό τους πατέρα.... 

• Χιλιάδες παιδιά χωρίς την ασφάλεια του φυσικού τους πατέρα.... 

• Χιλιάδες παιδιά χωρίς την προστασία του φυσικού τους πατέρα.... 

• Χιλιάδες πατέρες χωρίς τα παιδιά τους....