Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

O.N.I. ~ OFFICE OF NAVAL INTELLIGENCE - ΤΟ ΗΛΙΟΣΕΛΗΝΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΟΜΑΣΩΝΙΑΣ


O.N.I. ~ OFFICE OF NAVAL INTELLIGENCE