2012-01-05

Η ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛIΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΡΧΙ-ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΡΝΕΣΤ ΤΣΙΛΛΕΡ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΙΚ ΣΛΗΜΑΝ


Η ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛIΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΡΧΙ-ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΡΝΕΣΤ ΤΣΙΛΛΕΡ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΙΚ ΣΛΗΜΑΝ