Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΚΑ “ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ”


 
Ο δόκτωρ Najera ομιλών προς την Βαλκανική Επιτροπή στις 02/08/1950 με αφορμή το δεύτερο παιδομάζωμα έλεγε:

“Ένα έθνος μπορούμε να το βλάψουμε πολιτικώς και ηθικώς και να υπονομεύσουμε την ανεξαρτησία του αποτελεσματικά εάν απαγορεύσουμε να αναθρέψει και να μορφώσει τα ίδια του τα παιδιά”.