Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΦΙΔΟΛΑΤΡΙΣΣΕΣ ΙΕΡΕΙΕΣ ΜΑΙΝΑΔΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΟΥ "ΑΜΜΩΝΟΣ ΡΑ" ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΔΙΑ