Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΟΦΙΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - "Παναγία η Φιδούσσα στο Μαρκόπουλο 2015"INKEFALONIA.GR : Παναγία η Φιδούσσα στο Μαρκόπουλο 2015