Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ - ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΣΤΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥΣ (!)Ένα παραμύθι για μεγάλους ...


http://www.youtube.com/watch?v=lWOpA98jIhI&feature=player_embedded

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


from VigilantCitizen Website
Astana is the first capital being built in the 21st century and it perfectly represents where the world is headed.
 
It is truly one man’s vision: Nursultan Nazarbayev, the president of Kazakhstan (yes Borat’s country, I know). Backed by billions of petrodollars, the city is being built from scratch in a remote and deserted area of the Asian steppes. The result is astonishing: a futuristic occult capital, embracing the New World Order while celebrating the most ancient religion known to man: Sun Worship.
 
The city is still a huge construction site, but the buildings that are already completed already sum up Nazarbayev’s occult vision.
 
 

The Pyramid of Peace
Conceived by Britain’s most prolific architect, Lord Norman Foster, this giant pyramid is an odd presence in the middle of the Asian Steppes.
 
The building is dedicated to “the renunciation of violence” and “to bring together the world’s religions”.
 
Norman Foster has said that the building has no recognizable religious symbols to permit the harmonious reunification of confessions. In reality, the pyramid is a temple for the occultist’s only TRUE religion: Sun worship. A journey inside this building is a truly symbolic one. It represents each human’s path to illumination.
 
Let’s take the tour.
 
The Pyramidal Shape
“The initiates accepted the pyramid form as the ideal symbol of both the secret doctrine and those institutions established for its dissemination”
-Manly P. Hall

Novus Ordo Seclorum = New Order for the Ages
 
As Manly P. Hall stated, the pyramid is the ultimate symbol representing the mysteries of ancient civilizations.

Sublime in their simplicity, divine in their proportions, they embody both the divine knowledge owned by the illuminated and the bewilderment of the masses. Today’s elite, initiated to the occult, are the heirs of this ancient wisdom and use the pyramid as a symbol of power in the modern world.

The illuminated/floating/missing capstone represents the divine principle present in the universe as well in each human being. Another symbolic meaning attributed to the missing capstone is the unfinished nature of the New World Order. It is said that the capstone of the Great Pyramid will be reinstated when this age old project will become reality.

Here are other pyramids appearing across the world, representing the elites power over the masses.

Memphis Arena


Luxor Hotel, Las Vegas


Raffles Hotel, Dubai


The Opera House (Basement)

When entering the pyramid at ground level, the interior is dark and cavernous. The basement houses Astana’s opera house, where the unsuspecting mass gets entertained.

Underground Opera House

Despite the darkness, a huge image of the sun occupies almost all of the ceiling.


The Midsection

Around the Sun Table
 
Right on top of the opera house is the central space of the pyramid.
 
It acts as the meeting room for conferences reuniting religious leaders of the world. Take a minute and soak up the symbolism here. You have religious leaders from around the world sitting around a huge figure of the sun, discussing how to reconcile their differences for the coming New Age.

The symbolism is blatant: all these theologies are simply outgrowth of the original object of worship: the Sun.

This space is much more luminous than the opera house, representing the progress towards illumination. The sun image in the middle of the round table is exactly on top of the sun of the opera house.

So while the general population is being entertained in the darkness of the material world, the illuminated, sitting right on top of them, are contemplating how to reach godliness.

Contemplating Godliness

If you read other articles on this site, you might be aware of the objectives of the New World Order. One of them is the replacement of all religions by a form of neo-paganism. This is what those meetings are for.

The city of Astana is truly a city of the New World Order.
 

The Apex
The apex is literally heavenly.

It is round, totally windowed and bathing in glorious sunlight. Images of white doves are embedded in the windows, representing peace, which will result in the unification of the world governments and religions in the New World Order. The apex is the ultimate representation of the achievement of illumination, on an individual and on the worldly level.

Look at the ceiling of the apex:
The solar deity is shining upon the illuminated. Beautiful.

The pyramid’s divisions (the lower dark opera house, the middle conference room and the godly apex) embody the Pythagorean vision of the world.

Pythagoras’ teachings are thoroughly studied in today’s occult societies.
Pythagoras divided the universe into three parts, which he called the Supreme World, the Superior World, and the Inferior World.
 
The highest, or Supreme World, was a subtle, interpenetrative spiritual essence pervading all things and therefore the true plane of the Supreme Deity itself, the Deity being in every sense omnipresent, omniactive, omnipotent, and omniscient. Both of the lower worlds existed within the nature of this supreme sphere.

The Superior World was the home of the immortals. It was also the dwelling place of the archetypes, or the seals; their natures in no manner partook of the material of earthiness, but they, casting their shadows upon the deep (the Inferior World), were cognizable only through their shadow.

The third, or Inferior World, was the home of those creatures who partook of material substance or were engaged in labor with or upon material substance.
 
Hence, this sphere was the home of (…) mankind and the lower kingdoms, those temporarily of the earth but capable of rising above that sphere by reason and philosophy.

The three sections of the Pyramid
 
In other words, this pyramid, much more than being a tourist attraction, is a representation of the philosophy of the initiates.

As Dan Cruickshank rather cryptically said in his documentary, it is a “representation of the power to come”.
 

Bayterek
Also designed by the distinguished British architect Sir Norman Foster, the monument is meant to embody a folktale about a mythical tree of life and a magic bird of happiness.
 
The bird, named Samruk, had laid its egg in the crevice between two branches of a poplar tree. The egg – the golden globe at the top of the monument – represents, once again, the Sun, the Supreme Deity.

This “tree of life”, represents the channel through which spirits go to leave the material world and join the divine world.
 
This concept is a recurrent in most (if not all) esoteric societies.

Inside the Golden Globe
The Total Recall Thing
Visitors can go at the top of the tower and get a wonderful view of Nazarbayev’s city. There are also some strange items to look at.
Inside the globe we find this enigmatic “thing”. It’s a golden triangle with president Nazarbayev’s handprint in it. Why? I honestly don’t know.
 
All I can say is that it looks like something out of the movie Total Recall.

Bata Composition
It is a globe signed by representatives from seventeen religious denominations.
 
Yes, once again, talking about uniting all religions into one for the NWO and all of that.

Masonic Pillars
Two pillars and one in between, further away. Is there a chance that this may be Masonic symbolism?
Yes, the twin golden pillars represent the two pillars of Masonry named Boaz and Jachin.
 
I won’t go into the whole symbolism behind those pillars, but we can probably assume that Nazarbayev is a “Free and Accepted Mason”.
 

Presidential Palace
Placed in a commanding position in the city, the Presidential Palace sits at the end of a ceremonial route which starts with the Bayterek tower. A big fat dome sits on top of the palace, representing the female principle, in opposition to the phallic Bayterek tower – the male principle.

This layout is present in almost all important cities, including Washington DC and Paris.
 

Khan Shatyry Entertainment Center (The World’s Biggest Tent)
This unfinished oddity is designed, once again, by Sir Norman Foster (he basically designed the whole city).
 
Underneath the tent, an area larger than 10 football stadiums, will be an urban-scale internal park, shopping and entertainment venue with squares and cobbled streets, a boating river, shopping centre, minigolf and indoor beach resort.

It has been said that this structure is made to look like a tabernacle, on par with the Temple of Solomon.
These portable places of worship, composed of tents, were used by Jews during biblical times. Initiates attribute to these ancient settlements an esoteric meaning.


Coming Soon in Astana
Astana is still under heavy construction, but there are some truly amazing projects in the works.

Here are some of them.
Central Markets
Designed by our good friend Norman Foster.

Crazy Towers (not the official name)
All-Seeing Eye Stadium (not the official name)


To Conclude

As members of the world elite are fulfilling the conditions required to unite the world into a single government, they are scattering all over the world symbols of their power.
 
The fact that the general population have no idea what those structures represent is exactly the reason why their plans go forward unquestioned and unnoticed. But those plans have been here for ages now.
 
Manley P. Hall wrote in 1918:
“When the mob governs, man is ruled by ignorance; when the church governs, he is ruled by superstition; and when the state governs, he is ruled by fear. Before men can live together in harmony and understanding, ignorance must be transmuted into wisdom, superstition into an illuminated faith, and fear into love“
Mob is equal to democracy, church is equal to religion and state is equal to countries. In other words, before men can live in harmony, we have to abolish democracy (because the mass is too dumb), religions (because they are superstitions) and states (because we need one world government).
 
He continues:
“The perfect government of the earth must be patterned eventually after that divine government by which the universe is ordered. In that day when perfect order is reestablished, with peace universal and good triumphant, men will no longer seek for happiness, for they shall find it welling up within themselves”
Sound good doesn’t it? Only one catch. When this will happen, most of the world population will be dead. On that note, have a nice day.
 
 
 
Related Content

A slideshow about Astana: