Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

"ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ": ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΟΥΔΕΝ ΨΩΛΟΧΥΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ