Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΙΓΩΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΙΓΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΑΣΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΙΜΟΡΦΩΝ ΜΑΣΩΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ - "MASONIC REGISTER AND SYMBOLICAL HISTORY OF F. AND A.M."

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02142 ] [ 2011.12.21 00:00 ]
ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΥΚΟΛΩΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΙΜΟΡΦΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
MASONIC REGISTER AND SYMBOLICAL HISTORY OF "F. AND A.M."


Alex. F. CLARK.
RAISED TO SUBLIME DEGREE OF MASTER MASON


HOLY BIBLERISING SUN LODGE JYNE 29th 1874
CALLED FROM LABOR TO REFRESHMENT


ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΩΣ ΜΑΣΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΜΑΣΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ


ΜΑΣΩΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΜΑΣΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ «ΧΤΙΖΟΥΝ» ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΩΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


MASONIC REGISTER AND SYMBOLICAL HISTORY OF "F. AND A.M."


Craft Masonry ~ Τέχνη Τοιχοποιίας


In the 19th century, certificates such as this were commonly issued to Masons to show that they had taken the three degrees of Craft Masonry in a regular lodge.


~

Τον 19ο αιώνα, τα πιστοποιητικά, όπως αυτό συνήθως εκδίδονταν για Τέκτονες για να αποδείξουν ότι είχαν λάβει τους τρεις βαθμούς στην Τέχνη Τοιχοποιίας σε τακτική υποβολή.
Masonry DegreesIn the 19th century, certificates such as this were commonly issued to Masons to show that they had taken the three degrees of Craft Masonry in a regular lodge


The three degrees of Craft or Blue Lodge Freemasonry are those of:

1. Entered Apprentice – the degree of an Initiate, which makes one a Freemason;

2. Fellow Craft – an intermediate degree, involved with learning; and

3. Master Mason – the "third degree", a necessity for participation in most aspects of Masonry.
 

ΠΗΓΕΣ:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]


"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02139 ] [ 2011.12.18 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02138 ] [ 2011.12.17 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 01798 ] [ 2011.02.03 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02141 ] [ 2011.12.20 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00005 ] [ 2010.04.06 00:00 ]