Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

THE ABOMINATION ISRAHELL ON EARTH - THE WORLD HAS BEEN HIJACKED BY A CABAL OF ZIONISTS / OCCULTISTSISRAHELL ON EARTH [A New Must Watch Documentary]

This powerful documentary exposes the hell that the palestinians have been going through since their land was stolen in 1948. From that day on, the world has been hijacked by a cabal of zionists/occultists, and the support given to them by governments has alienated much of the world. "IsraHell on Earth" looks at the origins of the abomination that is "IsraHell" and exposes its apartheid crimes.
~ ~
Αυτό το ισχυρό ντοκιμαντέρ εκθέτει την κόλαση ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν περάσει από τη γη τους είχε κλαπεί το 1948. Από εκείνη την ημέρα, ο κόσμος έχει καταληφθεί από την κλίκα των σιωνιστών / αποκρυφιστών, και η υποστήριξη που τους δόθηκε από τις κυβερνήσεις έχει αποξενώσει μεγάλο μέρος του κόσμου. "IsraHell στη Γη" εξετάζει την προέλευση που έχει το βδέλυγμα που είναι "IsraHell" και εκθέτει τα εγκλήματα του απαρτχάιντ.