Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ~ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


Tallest structure size comparison (a few of the popular ones)