Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Η ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "amen"

AMEN είναι μια εθελοντική ομάδα, που ιδρύθηκε από Mary Cleary το Δεκέμβριο του 1997, η οποία παρέχει μια εμπιστευτική γραμμή βοήθειας, η υποστήριξη των υπηρεσιών και πληροφοριών για τους άνδρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Thousands of men and supportive members of their families have contacted the helpline since it was set up. Χιλιάδες άνδρες και υποστηρικτική των μελών των οικογενειών τους που έχουν επαφή με την τηλεφωνική γραμμή από τότε που συστάθηκε