Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ «ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ» ~ «Ο.Ε.Α.» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΕΨΙΛΟΝ» ~ «Ε» ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ - "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΕΞΑΠΑΤΑ"