Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΜΑΣΩΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΜΟΡΦΟΣ ΕΚΑΤΑΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΑ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΥΣΗ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΕΚΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ~ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ~ ΓΥΝΑΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΡΕΛΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑ-ΚΑΤΑ-ΔΙΑ-ΝΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΣΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ-ΘΗΛΕΩΣ ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΤΡΕΛΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ~ ΓΥΝΑΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΜΑΖΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ-ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ~ ΓΥΝΑΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΑΜΑΖΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΗΣΕ Ο ΠΑΣΟΚΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΑΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΜΗΤΕΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις 56926/4489/23-03-2010 και 70130/5702/16-04-2010 αιτήσεις.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα μητέρα του.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθού η αίτηση να προκαταβάλλει στην αιτούσα, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του ανήλικου αβάπτιστου τέ­κνου τους, και για λογαριασμό του, το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ, από την επίδοση της αίτησης και εφεξής, νοµιµοτόκως από την καθυστέρηση εκάστης δόσε­ως.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ως άνω ανήλικο τέκνο του, ορίζοντας ότι αυτός έχει δικαίωμα επικοινωνίας µε αυτό και υποχρεώνει, αντιστοίχως, την καθής η αίτηση μητέρα του ν' ανέχεται την επικοινωνία αυτή ως ακολούθως: 1) Κάθε ημέρα Τρίτη και Πέμπτη της εβδομάδος από της 16.00' απογευματινής, έως της 20.00 βραδινής ώρας. 2) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαβ­βατοκύριακο κάθε µήνα από της 10.00' πρωινής ώρας του Σαββάτου έως της 19.00' απογευματινής ώρας της Κυριακής, 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγεννων και Νέου Έτους και, ειδικότερα, κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας της 3Οής Δεκεμβρίου, έως της 11.00' πρωινής ώρας της 6ης Ιανουαρίου του επομένου έτους, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας της 23ης Δεκεμβρίου, έως της 11.00' πρωινής ώρας της 3Οής Δεκεμβρίου. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα και ειδικότερα, κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας του Σαββάτου του Λαζάρου, έως της 11.00' πρωινής ώρας του Μεγάλου Σαββάτου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 10.00' πρωινής ώρας του Μεγάλου Σαββάτου, έως της 11.00' πρωινής ώρας του Σαββάτου της Διακαινησίμου. 4) Επί χρονικό διάστηκα ενός μηνός κάθε καλοκαίρι, ο ειδικότερος προσδιορισμός του οποίου θα γίνεται μετά έγκαιρη συνεννόηση των διαδίκων συζύγων, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους η επικοινωνία στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιείται, κατά µεν τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, κατά το μήνα Ιούλιο, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, κατά το μήνα Αύγουστο. Ο διάδικος πατέρας θα έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει μαζί του και στην κατοικία του το ανήλικο, µόνο εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες (δηλονότι εφόσον αυτές δεν είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς) και η κατάσταση υγείας του, διαφορετικά η επικοινωνία τους θα γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο της κατοικίας της μητέρας του ανηλίκου, που υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να διαμορφώνει τις κατάλληλες προς τούτο συνθήκες και ιδία να διασφαλίζει την µη εκεί παρουσία τρίτων εκ του συγγενικού περιβάλλοντός της. Εφ' όσον οι κατά τα άνω συνθήκες επιτρέπουν στον διάδικο πατέρα ν' αναλάβει το ανήλικο και να το μεταφέρει στην κατοικία του, υποχρεούται ο ίδιος να το επαναφέρει στην οικία της μητέρας του κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία.
ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της καθής και υπέρ του αιτούντος χρηματική ποινή τριακο­σίων (300) ευρώ, για κάθε περίπτωση που αυτή ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία του μετά του προαναφερομένου ανηλίκου τέκνου τους, παραβιάζουσα τους, ως άνω, περί αυτούς όρους.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων συζύγων, ενώ επιβάλλει σε βάρος του καθού η αίτηση Μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος ανηλίκου τέκνου του, που ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημό­σια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, στην Αθήνα την 31η Μαΐου 2010. 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ


"ΝΕΜΕΤΩΡ"
ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟ ΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΒΙΑΙΩΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) ΝΟΜΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΤΕΡΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΙΣΑΝΔΡΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΚΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΟΡΦΗΣ Ή ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΝΤΟΜΟΕΙΔΟΥΣ ΕΚΑΤΑΙΑΣ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΑΥΣΗ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΠΑΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΓΟΝΙΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ


 "ΝΕΜΕΤΩΡ"
ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΠΛΟ ΑΜΑΖΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ~ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΒΟΡΟΥ ΟΦΕΩΣ ΘΗΛΕΙΑΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΝ "ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΩΝΤΑΣ ΩΣ ΘΗΛΥΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΡΑΣ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΔΡΕΣ-ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ - ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΣΕΣ ΩΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΧΡΥΣΑ ΜΥΛΩΝΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΘΕΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΣΧΟΙΝΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  

"ΠΟΛΕΜΟΣ"
"ΠΟΛΕΜΟΣ"


"ΠΟΛΕΜΟΣ"