2011-02-18

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΟΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΡΙΩΝ ΜΙΣΑΝΔΡΩΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΡΙΩΝ ΛΕΣΒΙΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ


12 Αυγούστου 2007 02:39


Οι συνειδητές προσχεδιασμένες εγκληματικές πράξεις μισανδρίας των Θεοσοφιστριών Μίσανδρων Παιδεραστριών Λεσβιών Φεμινιστριών Μαγισσών περιλαμβάνουν:


1) Την εγκληματική επιθυμία ή την πράξη να υποτάσσει, να καταπιέζει, να τιμωρεί, να βλάπτει, να τραυματίζει και να δολοφονεί έναν Άνδρα λόγω του φύλου του.

2) Την εγκληματική σκόπιμη προτίμηση του ψεύδους μίας γυναίκας από την αλήθεια ενός Ανδρός.

3) Την εγκληματική πεποίθηση ότι ουδείς Άνδρας - Πατέρας δεν δύναται να είναι κατάλληλος διά γονεύς.

4) Την εγκληματική υπόθεση ότι ο Ανδρισμός, η Αρσενική φυσιολογία και οι Αρσενικές ορμόνες αναγκάζουν τους Άνδρες να γίνουν κακοί, ερωτικώς επιθετικοί, καταπιεστικοί και βίαιοι. Διά τον λόγο αυτό (υποστηρίζουν οι μίσανδρες παιδεράστριες λεσβίες φεμινίστριες μάγισσες) πρέπει να αναθρέψουμε τα αγόρια όπως τα κορίτσια, συμφώνως με τις επιταγές της Μισανδρίας, της Παιδεραστίας, της Ομοφυλοφιλίας, του Λεσβιασμού, του Φεμινισμού και της Μαγείας, αδιαφορώντας εγκληματικώς διά τις μοναδικές ιδιότητες, τις προτιμήσεις, τις ελπίδες και τις επιθυμίες ενός παιδιού.

5) Την εγκληματική υπόθεση ότι κάθε Άνδρας είναι ή δύναται να γίνει ερωτικώς επιθετικός, καταπιεστικός και βίαιος.

6) Την εγκληματική υπόθεση ότι οι γυναίκες δεν δύνανται να είναι ερωτικώς επιθετικές, καταπιεστικές και βίαιες.

7) Την εγκληματική απόδοση όλων των αρνητικών ιδιοτήτων και όλων των ιστορικών δεινών της ανθρωπότητος εις ολόκληρο το Ανδρικό φύλο, αγνοώντας επιδεικτικώς κάθε γυναικεία ευθύνη.

8) Την εγκληματική δημοσίευση ψευδών στατιστικών εναντίον των Ανδρών, σχετικώς με τον βιασμό και την οικογενειακή βία. Τον παράλληλο ισχυρισμό ότι οι γυναικείες πράξεις κακομεταχειρίσεως και βίας κατά των Ανδρών είναι ασήμαντες και δικαιολογούνται μόνον ως άμυνα.

9) Την εγκληματική ανοχή της γυναικείας βίας και της κακομεταχείρισεως των Ανδρών.

10) Την εγκληματική απόκρυψη στοιχείων βίας και κακομεταχείρισεως των γυναικών προς τους Άνδρες.

11) Την εγκληματική ενθάρρυνση, υποβολή έκθεσεων, υποστήριξη και την ανοχή ψευδών ισχυρισμών και κατηγοριών εναντίον των Ανδρών λόγω του φύλου τους.

12) Το εγκληματικό ψεύδος και την σκόπιμη εγκληματική δημιουργία ψευδών πληροφοριών εναντίον οιουδήποτε Ανδρός λόγω του φύλου του.

13) Το εγκληματικό ψεύδος και την εγκληματική διαστρέβλωση των γεγονότων που αποδεικνύουν την ενοχή μίας γυναίκας ή την αθωότητα ενός Ανδρός.

14) Την εγκληματική απόκρυψη ή την διαστρέβλωση της Δικαστικής ή Αστυνομικής καταθέσεως ενός Ανδρός λόγω του φύλου του.

15) Την εγκληματική απόκρυψη και παραποίηση των δικογραφιών, των καταθέσεων, των αντιγράφων, των εκθέσεων της αστυνομίας, των εκθέσεων των ειδικών επιστημόνων και των λοιπών στοιχείων, διά να ζημιωθεί ένας Άνδρας λόγω του φύλου του.

16) Την εγκληματική άρνηση της ιστορικής, πνευματικής, διανοητικής, ανθρωπιστικής και υλικής συνεισφοράς των Ανδρών εις τον πολιτισμό και εις τους Αγώνες διά την Ελευθερία.

17) Την συνειδητή μίσανδρη εγκληματική πράξη των γυναικών να ψεύδονται ενάντιον των συζύγων τους.

18) Την συνειδητή εγκληματική πράξη εξαναγκασμού των παιδιών να ψεύδονται ενάντιον του Πατρός τους.

19) Την εγκληματική πράξη της ενθάρρυνσης και της καθοδήγησης των γυναικών διά να σχεδιάσουν και να επιβεβαιώσουν ψευδείς ισχυρισμούς διά οικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών, παρενόχληση παιδιών, ή βιασμό, ακόμη και με σκηνοθεσία των αποδείξεων.

20) Την εγκληματική κατασκευή ψευδών ισχυρισμών διά οικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών, παρενόχληση παιδιών, ή βιασμό, ακόμη και με σκηνοθεσία των αποδείξεων.

21) Την εγκληματική ώθηση ώστε να καταθέσει ψευδώς μία γυναίκα ή ένα παιδί, εναντίον ενός Ανδρός, με ψεύτικους ισχυρισμούς διά οικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών, παρενόχληση παιδιών, ή βιασμό, ακόμη και με σκηνοθεσία των αποδείξεων.

22) Την εγκληματική κατηγορία πως οι Άνδρες είναι υπεύθυνοι διά όλες τις ψυχολογικές και κοινωνικές ασθένειες.

23) Την εγκληματική ενθάρρυνση ή την εγκληματική πειθώ ενός τρίτου διά να στραφεί μία γυναίκα ενάντιον ενός Ανδρός λόγω του φύλου του.

24) Την εγκληματική καταστροφή και κακοποίηση ενός Ανδρός διά προσωπική ικανοποίηση και διά υλικό κέρδος, ακόμη και εάν καταστραφούν τα τέκνα του ζεύγους.

25) Την εγκληματική σκηνοθετημένη μεθοδευμένη αδυναμία - αποτυχία της Μασωνικής Δικαστικής Εξουσίας να παράσχει ίση προστασία εις τους Άνδρες βάσει του Ελληνικού Συντάγματος.

26) Την εγκληματική χρήση θηλυκών αντωνυμιών διά οιαδήποτε αναφορά εις το θύμα, και αρσενικών αντωνυμιών διά οιαδήποτε αναφορά εις τον/την θύτη επιτιθέμενο/η, τον/την βιαστή και τον/την ύποπτο/η.

27) Την εγκληματική, ουσιαστική και σιωπηρή ανοχή και συνενοχή της Μασωνικής Δικαστικής Εξουσίας επί της διανοητικής, σωματικής και ερωτικής κακοποιήσεως επί ενός Ανδρός από μία γυναίκα.

28) Την εγκληματική, ουσιαστική και σιωπηρή ανοχή και συνενοχή της Μασωνικής Δικαστικής Εξουσίας έναντι οιασδήποτε εγκληματικής πράξεως δολιοφθοράς και διαφθοράς εναντίον ενός Ανδρός από μία γυναίκα 


 

ΠΗΓΕΣ: