Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

THE COUNTER-FEMINIST: "The Counter-Feminist Now Speaks Greek!"


Tuesday, February 22, 2011


The Counter-Feminist Now Speaks Greek!

Consider the following paragraph, written in the modern Greek language:

Το θηλυκών-ρατσιστών κίνημα μίσους που ονομάζεται «φεμινισμός» πρέπει να ανοίξει για να απολύμανθει με το ηλιακό φως υπό το βλέμμα του κόσμου που θα κάνει μια αυστηρή λογιστική καταμέτρηση για τις τραγικές παραβάσεις του.
All right, if you have no idea what that is talking about, I don't blame you. Ah . . . but happily, I just happen to know what it says. Translated into clarion Fidelbogian English, it says this:
The female-supremacist hate movement called 'feminism' must be opened to the disinfecting sunlight of the world's gaze and held to a stern accounting for its grievous transgressions.
Now THAT sounds familiar, as well it ought, for it is the same dire red paragraph which appears in the page header of this blog, just below the title. And I am honored that an overseas MRA took the time to translate that into modern Greek in order to share it with his Greek readers. And included a link to the Counter-Feminist also!

So, how could I not return the favor? Here now, I link you to the website of the Panhellenic Masculine Association.

enhmerwths.pa-sy-a.gr/2011/02/21/00-00/pa-sy-a_enhmerwths_2011-02-21_00-00.htm
All right, I know what a few people are thinking. But no: panhellenic does not mean a league of "Greek" college fraternities. It means "everywhere in Greece". I'm talking about Greece the country, folks! The one that sits at the lower end of the Balkan peninsula, between Italy and Turkey. Yes, that Greece! The Panhellenic Masculine Association is an MRA group that ties together all of Greece.

And guess what? Here is another Greek MRA website which has also linked to the Counter-Feminist. It is called 'Anti-Amazon', which is certainly Hellenic-themed, don't you agree?

anti-amazon.blogspot.com/2011/01/definition-of-anti-feminism.html


However, I am not sending you there just to stare blankly at those "runic" characters. Heavens no! The linked page, as you will presently discover, contains a very worthwhile article from the IGAF, which our Greek confederates have helpfully translated from German into English -- so you can savor every nuance!

Enjoy!SOURCE: