2011-06-29

"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!)"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!) 

  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - THE DAY AFTER


"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!) 


"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!)


"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!)


"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!)


"ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ" (!)