Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

THE GREAT GREEK PARLIAMENT CIRCUS - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΣΙΡΚΟ


THE GREAT
GREEK PARLIAMENT CIRCUS
INTERNATIONAL MONETARY FUND
ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΚΚΕ ΛΑΟΣ


INTERNATIONAL MONETARY FUND
ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΚΚΕ ΛΑΟΣ
AND DON'T FORGET
293 MORE CLOWNS ARE WILLING TO KEEP YOU AND YOUR CHILDREN ENTERTAINED FOR MANY YEARS TO COME!!!