Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ» - ΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ


ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ»


STALIN


POL POT


SUFFRAGETTE


GODDESS KALIΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:

ΜΕΤΑ ΕΔΩ:

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΔΩ: