Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ = ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΙΝΔΟΒΑΒΥΛΩΝΙΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ (!)

AS ABOVE SO BELOW ( SYMBOLISM)