Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

"ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ" - Ο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ - Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ - Ο ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΡΑ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ - ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΡΑ (!)

REVEALED: The Secret of Christianity