Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Dr. David Duke: Πως οι Εβραίοι μας διαιρούν και μας υπονομεύουν εθνικάDr. David Duke: Πως οι Εβραίοι μας διαιρούν και μας υπονομεύουν εθνικά