Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ" - ΠΑ.ΣΥ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ - ΟΠΟΥ ΠΑΤΩ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΥΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ - ΟΠΟΥ ΠΑΤΩ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΥ