Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

FATHER 4 JUSTICE US - F4J US - "STOP THE WAR ON FATHERHOOD" - "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ"FATHERS 4 JUSTICE US - F4J US

"STOP THE WAR ON FATHERHOOD""ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ"
 
ΠΗΓΗ: