Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008 - ΕΧΕΙ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ" ΣΤΟΝ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008 - ΕΧΕΙ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ" ΣΤΟΝ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΙΧΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΕΑΣ "ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ" ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΙΧΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΕΑΣ "ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ"