Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Υ (ΑΡΡΕΝ) ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Χ (ΘΗΛΥ)
Y chromosome in the Popi Tsapanidou "microscope"