Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Δημιουργείται και στη Ρόδο «Οικογενειακό Δικαστήρι...

Δημιουργείται και στη Ρόδο «Οικογενειακό Δικαστήρι...: "Εν αναμονή της καθαρογραφής της αποφάσεως της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Ρόδου και της σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου Π..."