Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΜΥΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΩΩΝ