Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΦΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ