Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. - ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ O.N.I. ~ O.E.A. ~ MJ-12-13 ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ交流有风险,请用安全支付!
生坑绿锈,全部无破裂翘等毛病,品相如图。
10枚通走价1900元,不单出。