Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ILLUMINATI


 

ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ILLUMINATI

 


ΠΗΓΗ: