Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: "Μητέρα - Μήδεια" ~ "Mother - Medea"Μήδεια:  «Παρ’ όλο που γνωρίζω ποια φρίκη θα τολμήσω, πιο μεγάλος είναι ο θυμός από τα λογικά μου, αυτός που τα δεινά γεννάει του κόσμου»


1 Δεκεμβρίου 2010

23 Νοεμβρίου 2010

12 Νοεμβρίου 2010

8 Νοεμβρίου 2010

7 Νοεμβρίου 2010

20 Οκτωβρίου 2010

15 Οκτωβρίου 2010

6 Οκτωβρίου 2010

12 Σεπτεμβρίου 2010

30 Αυγούστου 2010

11 Αυγούστου 2010

29 Ιουλίου 2010

13 Ιουλίου 2010

8 Ιουνίου 2010

26 Μαΐου 2010

19 Μαΐου 2010

14 Μάιου 2010

4 Φεβρουαρίου 2010

10 Νοεμβρίου 2009

29 Ιουλίου 2009

20 Μαΐου 2009

11 Δεκεμβρίου 2009


Μήδεια:  «Παρ’ όλο που γνωρίζω ποια φρίκη θα τολμήσω, πιο μεγάλος είναι ο θυμός από τα λογικά μου, αυτός που τα δεινά γεννάει του κόσμου»