Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΥ «ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΠΗΓΗ: