Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΕSTER VILAR "Der dressierte Mann" "Ο εκγυμνασμένος (ντρεσαρισμένος) Άνδρας" - 2. Μεταφραστής

Μεταφραστής


Μετάφραση Ιωάννης .Χ. Κατσούλης

Δικηγόρος - Διερμηνέας - ΜεταφραστήςΕster Vilar "Der dressierte Mann"

Das polygame Geschlecht

Das Ende der Dressur

Εκδόσεις: Bertelsmann Sachbuchverlag
Gütersloh Wien 1971


ΠΗΓΗ: