Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Η ΤΡΙΜΟΡΦΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ - ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΗ ΒΟΥΛΗ ~ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ~ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ~ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ


Η ΤΡΙΜΟΡΦΗ ΕΚΑΤΗ ΒΑΦΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ