Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΤΩΝ Μ.Α.Τ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ