Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ


Νέα Παγκόσμια Τάξη Κάλεσμα Αφύπνισης