2011-07-19

Ο ΓΡΑΝΙΤΕΝΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΥ MATOUB LOUNES 1956 - 1998 ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΑΟ ΓΡΑΝΙΤΕΝΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΥ MATOUB LOUNES 1956 - 1998 ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ