2011-07-22

Τ.Α.Τ.Α. - Ο.Ε.Α. (Τ.ΟΥΡΑΝΙΑ Α.ΣΙΑΤΙΚΗ Τ.ΕΡΑΤΟΓΕΝΗΣ Α.ΠΟΔΟΜΗΣΗ - Ο.ΜΑΔΟΣ Ε.ΒΡΑΪΟΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ Α.ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ) - ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ


Τ.Α.Τ.Α. - Ο.Ε.Α.
  Τ.ΟΥΡΑΝΙΑ Α.ΣΙΑΤΙΚΗ Τ.ΕΡΑΤΟΓΕΝΗΣ Α.ΠΟΔΟΜΗΣΗ - Ο.ΜΑΔΟΣ Ε.ΒΡΑΪΟΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ Α.ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 
- ]+[ - )+( - ]+[ - + - ]+[ - )+( - ]+[ - 

ΠΑΛΑΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

Historical flags from Mongolian Empire festival book


  
ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΡΑΓΓΙΔΑ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

Seal with 2 crossed tamghas of Mongke - QubilayΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΠΕΡΣΕΥΣ"