Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Η Πρόεδρος του ΣΔΓ κ. Σούλα Παναρέτου..... αναφέρθηκε σχετικά στην μεγάλη προεργασία που προηγήθηκε της μεταρρύθμισης του Οικογενειακού Δικαίου του 1983 το οποίο είχαν επεξεργαστεί οι επιτροπές «Α. Γαζή», «Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρου» και «Α. Μάνεση» με επιφανή στελέχη των φεμινιστικών οργανώσεων της εποχής...

Δείτε ολόκληρο το δημοσιεύμα πατώντας πάνω στον τίτλο ή ακολουθώντας το Link (κάτω)