Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

"Ένα έθνος µπορούµε να το βλάψουµε πολιτικώς και ηθικώς και να υπονομεύσουμε την ανεξαρτησία του αποτελεσµατικά εάν απαγορεύσουµε να αναθρέψει και να µορφώσει τα ίδια του τα παιδιά"Ο Ιδρυτής του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Σπυρόπουλος Σπυρίδων από την διαδήλωση-διαµαρτυρία του [Πα.Συ.Α.]
στα Δικαστήρια της Ευελπίδων στις 19-01-2006 


"Ένα έθνος µπορούµε να το βλάψουµε πολιτικώς και ηθικώς και να υπονομεύσουμε την ανεξαρτησία του αποτελεσµατικά εάν απαγορεύσουµε να αναθρέψει και να µορφώσει τα ίδια του τα παιδιά"