2010-11-24

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ)ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.] ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ" - [ΠΑ.ΣΥ.Α.]


25/04/2006


Θέμα: Καταγγελία καταστροφής εκ προθέσεως της Ελληνικής Οικογένειας από δικαστές, εισαγγελείς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νομικούς, και γενικά επι-στήμονες που στερούνται αρετής, αφού στην πραγματικότητα είναι έμμισθοι υπο-στήμονες, επαληθεύοντας το αρχαίο ρηθέν, “επιστήμη στερηζομένη αρετής πανουργία εστί”.

Στείροι παρανοϊκοί εγκέφαλοι, κυρίως αλλοφρονημένων και μίσανδρων γυναικών δικαστών και εισαγγελέων ή/και συμφεροντολόγων και ασυνείδητων δικηγόρων, προερχομένων από τις Νομικές Σχολές κατακερματισμού της γνώσης σε ειδικότητες, (κατακερματισμός της γνώσης παράγει έγκλημα), έχουν παρεκκλίνει από τις φυσικές ροπές του ανθρωπίνου γένους, και έχουν «εφεύρει» παρανοϊκές λύσεις για τα ήδη τεχνηέντως δημιουργηθέντα προβλήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατασκευάζοντας παρά φύσει μονογονεϊκές οικογένειες γυναικών!!!, και δίνοντας προπορεία στα ελάσσονα!!! (ελάσσον είναι το αμφισβητούμενο δικαίωμα του χωρισμού ανδρός-γυναικός όταν αυτοί είναι γονείς), και επικουρία στα μείζονα!!!, (μείζον είναι το αναμφισβήτητο δικαίωμα να έχουν τα παιδιά και τους δύο γονείς τους ταυτόχρονα), χωρίζουν τον άνδρα-πατέρα από τα ανήλικα τέκνα του, έχοντας κρυφή και δόλια πρόθεση να «σπάσουν» τις πατριαρχικές δομές της κοινωνίας!!!, με δικαστικά-εισαγγελικά και σωφρονιστικά κριτήρια!!!. Έτσι τιμωρούν αδίκως τον άνδρα που τόλμησε να δημιουργήσει οικογένεια ώστε να μην το ξάνα κάνει, καθώς επίσης τιμωρούν αδίκως τα παιδιά «διδάσκοντάς» τα ταυτόχρονα, ότι είναι παράνομο να ζουν με τον πατέρα τους εάν δεν το επιθυμεί η μητέρα τους!!!, επιβάλλοντάς τους την βίαια και σαδιστική απομάκρυνση από τον γεννήτορά τους, καταστρέφοντας τους υλικοσωματικούς, ψυχοπνευματικούς, συναισθηματικούς και εγκεφαλοδιανοητικούς δεσμούς και ομφάλιους λώρους που υπάρχουν μεταξύ γονέα-πατέρα και παιδιού, και μεταφέρουν πλήρως την εξουσία των ανηλίκων στην γυναίκα-μητέρα!!!.

Πιστεύουμε ότι το «σύστημα» πρέπει να κάνει άμεσα στροφή 180 μοιρών και να αρχίσει να επανασυνδέει τις οικογένειες αντί να τις χωρίζει, αφού εξ’ άλλου όπως το ίδιο καυχάται έχει στην διάθεσή του ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νομικούς, και γενικά επιστήμονες ικανότατους να βρουν λύσεις. Εις περίπτωση δεν το πράξει, θεωρούμε ότι έχει «στρατεύσει» και «μισθώσει» τους ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νομικούς, και γενικά τους επιστήμονες στην προσπάθειά του να διαλύσει και όχι να ενώσει τις οικογένειες των Ελλήνων, διότι ολοφάνερα δέχεται ως θεραπεία την διάλυση και όχι την σύνθεση. Αυτό είναι έγκλημα κατά ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους, με πολυδιάστατες και απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του Ελληνισμού και του ανθρωπισμού, και εξ’ αυτού συμπεραίνουμε ότι το Ελληνικό Δικαστικό και Νομικό Σύστημα, (τουλάχιστον), ως ανεξάρτητη αρχή τελεί δικαστικό πραξικόπημα κατ’ εξακολούθηση και έτσι διαπράττει έγκλημα εσχάτης προδοσίας εναντίον όλου του γένους των Ελλήνων, ήτοι των προγόνων μας, των γόνων μας, και των απογόνων μας, και ότι θα πρέπει άμεσα και ταχύτατα να καταγγελθεί, να κατακρημνισθεί να δικαστεί, να τιμωρηθεί και να εξοστρακιστεί.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ αποστέλλει παντού μήνυμα S.O.S. και ζητά αμέσως όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες που κατανοούν αυτά που καταγγέλουμε, να αυτοστρατευτούν και να συμβάλουν από το πόστο τους και αυτοί στην καταγγελία, στην κατακρήμνιση και στην τιμωρία αυτού του εξωανθρώπινου ανοσιουργήματος πριν ολοκληρώσει το σχέδιό του. Εμείς δηλώνουμε ότι θα προασπίσουμε τα δικαιώματα των ανδρών-πατεράδων, των παιδιών και της οικογένειας έως το τέλος.