Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ του "Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting" ~ (RADAR) ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΣΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. «για τη βία κατά των γυναικών»


ΨΗΦΙΣΜΑ

 
Όσον αφορά τη μελέτη του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών

Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting (RADAR)

Σεβασμός Ακρίβεια στην Εγχώρια Αναφορά κακής χρήσης (RADAR)


(Μετάφραση από το παρακάτω Αγγλικό κείμενο)

Σχετικά με την αμερικανική μελέτη για τη βία εναντίον των γυναικών

1. ΌΤΙ, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας αναφέρει ότι δύο φορές περισσότεροι άνδρες απ' ο,τι γυναίκες πεθαίνουν από αιτίες που σχετίζονται με τη βία,


2 ΌΤΙ, οι άνδρες είναι πάνω από 3 φορές πιο πιθανό από τις γυναίκες να πεθάνουν από τραυματισμούς από ένοπλες διαμάχες (ένοπλες συγκρούσεις),

3. ΌΤΙ, 3,5 φορές περισσότεροι άνδρες απ' ο, τι γυναίκες αυτοκτονούν παγκοσμίως,

4. ΌΤΙ, σχεδόν σε κάθε χώρα παγκοσμίως, οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες, προσεγγίζοντας μια διαφορά 13 χρόνων στη ρωσική ομοσπονδία,

5. ΌΤΙ, ένα σύνολο 195 επιστημονικών ερευνών για τη συζυγική βία καταλήγουν ότι «οι γυναίκες είναι φυσικά επιθετικές, ή περισσότερο επιθετικές, απ' ο,τι οι άνδρες στις γυναίκες στις σχέσεις τους με τους συντρόφους τους»,

6. ΌΤΙ, σύμφωνα με μια καναδική στατιστική αναφορά, το 7% των γυναικών και το 6% των ανδρών αναφέρουν βία από έναν τωρινό ή πρώην σύντροφο κατά τα των ανδρών κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια,

7. ΌΤΙ, σύμφωνα με μια πρόσφατη διεθνή μελέτη για τη βία σοβαρής μορφής ανάμεσα στα ζευγάρια, το 55% ήταν αμοιβαία βία, το 16% προερχόταν μόνο από τον άνδρα και το 29% μόνο από τη γυναίκα,

8. ΌΤΙ, ο πρόεδρος της αμερικανικής ψυχολογικής εταιρίας πρόσφατα ανέφερε ότι «Πολλές μελέτες για την οικογενειακή βία καταλήγουν ότι άνδρες και γυναίκες στις σχέσεις τους έχουν ίση πιθανότητα να επιτεθούν σωματικά,

9. ΌΤΙ, αναφορές από την Αφρική αποκαλύπτουν ότι η οικογενειακή βία εναντίον των ανδρών είναι εκτεταμένη αλλά οι άνδρες διστάζουν να αναφέρουν την κακοποίηση τους,

ΚΑΙ
10. ΌΤΙ, τα Ηνωμένα Έθνη πρόσφατα αποκάλυψαν τη μελέτη "του Γενικού Γραμματέα" για τη βία εναντίον των γυναικών,

11. ΌΤΙ, η αναφορά αγνοεί το γεγονός ότι η μίση από τη συζυγική βία είναι αμοιβαία και συγκαλύπτει το πρόβλημα της ανδρικής θυματοποίησης εντελώς,

12. ΌΤΙ, η αναφορά χρησιμοποιεί υποτιμητική για τους άνδρες και εξοργιστική γλώσσα όπως «πατριαρχικός» δημιουργώντας λανθασμένα στερεότυπα για τους άνδρες,

13. ΌΤΙ, ερευνητές από όλο τον κόσμο για την ηγετική οικογενειακή βία έχουν κατακρίνει την αναφορά για την εικόνα της οικογενειακής βίας, ότι δηλαδή είναι «Προκατειλημμένη» και ότι επιβεβαιώνει «ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες θα συνεχίσουν να θυματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο»,

ΚΑΙ
14. ΌΤΙ, προγράμματα παρόμοια με αυτά που προτείνονται από την "του Γενικού Γραμματέα" αναφορά έχουν προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στις γυναίκες,

15. ΌΤΙ, η αναφορά αποτυγχάνει να απαιτήσει από άτομα που ισχυρίζονται οικογενειακή βία να παράσχουν αντικειμενικές αποδείξεις της κακοποίησης τους και οι λάθος ισχυρισμοί είναι γνωστό ότι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στα παιδιά,

16. ΌΤΙ, η αναφορά επίσης απαιτεί για σκληρότερη εφαρμογή του νόμου και διώξεις, τα οποία έχουν αποδειχτεί ότι καταλήγουν σε εκτεταμένες παραβιάσεις από οφειλόμενες διαδικασίες προστασίας,

17. ΌΤΙ, το αποτέλεσμα τέτοιων προγραμμάτων οικογενειακής βίας έχουν στόχο να αποδυναμώσουν τις οικογένειες, (διαδικασίες διαζυγίου bias) και να στερήσουν τα παιδιά από την με τους πατέρες τους,


Έτσι , οι παρακάτω οργανώσεις καλούν άμεσα την Τρίτη Επιτροπή να:

1. Απλά «σημειώσει» (και όχι να «καλωσορίσει») την πρόσφατη αναφορά" του Γενικού Γραμματέα",

2. Αποθαρρύνει την εφαρμογή των συστάσεων της μελέτης για τη βία εναντίον των γυναικών μέχρι τα αποτελέσματα της στις οικογένειες και τα παιδιά αναλυθούν και κατανοηθούν,

3. Ζητήσει ο νέος "Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. Ηνωμένων Εθνών
Ban Ki-moon" να διεξάγει μια όμοια μελέτη για τη βία εναντίον των ανδρών.


Mark Rosenthal

RADAR: Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting (Σεβασμός Ακρίβεια στην Ενδοοικογενειακή Βία Αναφορά)

Εστάλη σε όλους τους Πρέσβεις του Ο.Η.Ε.RESOLUTION


Regarding the UN Study on Violence Against Women

1. Whereas, the World Health Organization has reported that twice as many men die from violence-related causes as women,

2. Whereas, men are more than three-times more likely than women to die from injuries sustained from armed conflict,

3. Whereas, 3.5 times as many men commit suicide worldwide as women,

4. Whereas, in almost every country around the world, men have shorter life expectancies than women, reaching a 13-year disparity in the Russian Federation,

5. Whereas, a compilation of 195 scientific studies of partner violence concludes, “women are as physically aggressive, or more aggressive, than men in their relationships with spouses or male partners”,

6. Whereas, according to a Statistics Canada report, 7% of women and 6% of men report violence by a current or previous partner in the previous five years,

7. Whereas, according to a recent international study of severe violence among dating couples, 55% was mutual violence, 16% was male-only, and 29% of violence was female-only,

8. Whereas, the president of the American Psychological Association has recently noted that “Several studies of domestic violence have suggested that males and females in relationships have an equal likelihood of acting out physical aggression”,
9. Whereas, reports from Africa reveal that domestic violence against men is widespread, but men are reluctant to report the abuses,

And
10. Whereas, the United Nations recently released the Secretary-General’s Study on Violence Against Women,

11. Whereas, the report ignores the fact that half of all partner violence is mutual, and glosses over the problem of male victimization altogether,

12. Whereas, the report uses misandrous and inflammatory language such as “patriarchal” in falsely stereotyping men,

13. Whereas, leading family violence researchers around the world have criticized the report’s portrayal of domestic violence as being “biased” and ensuring “that both women and men will continue to be victimised in this way”,

And
14. Whereas, programs similar to those proposed by the Secretary-General’s report have caused undesirable outcomes for women,

15. Whereas, the report fails to require persons who allege domestic violence to provide objective evidence of abuse, and false allegations are known to result in harm to children,

16. Whereas, the report also calls for stronger law enforcement and prosecution efforts, which have been shown to result in widespread violations of due process protections,

17. Whereas, the result of such domestic violence programs has been to weaken families, bias divorce proceedings, and deprive children of contact from their fathers.


Therefore, the undersigned organizations urgently call on the Third Committee to:

1. Simply “Note” (but not “Welcome”) the recent Secretary-General’s report.

2. Discourage implementation of the recommendations of the Study on Violence Against Women until its effects on families and children are analyzed and understood.

3. Request incoming UN Secretary-General Ban Ki-moon to undertake a counterpart Study on Violence against Men.


Mark Rosenthal

RADAR: Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting

Australia:
James Adams
Dads on the Air
Tony Miller
Dads in Distress
James Adams
Fathers 4 Equality
Barry Williams
Lone Fathers’ Association
Micheal Woods
Men’s Health Information
& Resource Centre
Sue Price
Men’s Rights Agency
John Flanagan
Non-Custodial Parents
Party
Edward Dabrowski
Shared Parenting Council
of Australia
Belgium:
Jan Van Baelen
Families for Justice
Canada:
Lise Bilodeau
ANCQ (Action Nouvelles
Conjointes du Québec)
Georges Dupuy
Coalition pour la Défense
des Droits des Hommes du
Québec
Earl Silverman
Family of Men Support
Society
Brian Jenkins
Fathers are Capable, Too:
Parenting Association
Kris Titus
Fathers 4 Justice –
Canada
Daniel Laforest
Fathers-4-Justice Québec
Jean Marie Pomerleau
Fathers-4-Justice
Outaouais, Québec
Jean-Claude Boucher
l'Après-Rupture, Ateliers
pour les Liens Père-
Enfants, Inc.
Brian Johnson
Regina Shared Parenting
Network
Czech Republic:
Miroslav Kapr
Aliance pro Deti a Rodice
Jiri Solc
Cesky Svaz Muzu
Jiri Fiala
K213
Jiri Vodicka
PVVP
Lubos Patera
Spravedlnost Detem
France:
Bertrand Giraud
L'Enfant et Son Droit
Germany:
Grigori Gurewitsch
Düssel Mums & Dads
Dr. Eugen Maus
MANNDAT
Thomas Sochart
Vaeter Aktuell
3
Greece:
Nicolas Spitalas
Sos Sygapa (Men’s and
Father’s Dignity)
Ireland:
Mary Cleary
AMEN (Abused Men)
Daniel Desmond
Christian Democrats/The
National Party
Nora Bennis
Mothers At Home
Roger Eldridge
National Men's Council of
Ireland
Malta:
John Zammit, Ph.D.
Association for Men’s
Rights
Netherlands:
Peter A.N. Tromp, PhD
Dutch Foundation for
Child and Access
Peter A.N. Tromp, PhD
Familyrights4Europe
Eugen Hockenjos
Fathercare Knowledge
Centre Europe
Ad Verdiesen
Gescheiden Vaders
Nederland (Divorced Dads
of the Netherlands)
Theo M. Nieuwenhuizen,
PhD
Stichting Ouders zonder
Omgang
(Dutch Foundation of
Parents without Access)
New Zealand:
Jim Bailey
HandsOnEqualParent
Trust
South Africa:
Steven Pretorius, MBChB
Fathers4Justice South
Africa
United Kingdom:
Shaun O’Connell
Family Links International
John Bannon
Environmental Law Centre
Erin Pizzey
International Founder of
Refuges (Shelters) for
Victims of Domestic
Violence
Stephen Fitzgerald
The ManKind Initiative
Dave Mortimer
Men’s Aid
USA:
Mike McCormick
American Coalition for
Fathers and Children
David Usher
American Coalition for
Fathers and Children –
Missouri
Tom Smith
American Union for Men
Rinaldo Del Gallo III
Berkshire Fatherhood
Coalition
Susan Wolpin
Bucks County FACE
Harry Crouch
California Men’s Center,
San Diego
Sally Jacobs
Center for Children’s
Justice - Carolinas
Chapter
James Hays
Coalition of Fathers and
Families, NY
Mark Charalambous
CPF/The Fatherhood
Coalition
Paul Clements
DADD-NH
Bruce Eden
Dads Against
Discrimination (DADS )--
New Jersey
James Blackstone
DADS - Alabama Chapter
James Semerad
DADS and MOMS of
Michigan
Michael Burns
Dialogue on Sustainable
Community
George Gilliland
Domestic Rights Coalition
Bob Batterbee
Equal is Equal
Charles Corry, PhD
Equal Justice Foundation
4
Michael Ross
Family Rights Coalition of
Michigan
Angela Pedersen
“Father:” A Child’s Right
Mike East
F.A.T.H.E.R.S.
Jeff Golden
Fathers' and Children's
Equality (FACE)
Dan Hogan
Fathers and Families
Jamil Jabr
Fathers for Justice
Ron Jagannathan
Fathers for Virginia
Alan Rusmisel
Fathers 4 Justice --
Alabama
Joseph Mixon
Fathers 4 Justice – New
Hampshire
Carl Steppling
Florida Coalition for
Families and Children
Tony Spalding
Florida Dads
Don Mathis
The Fourteen Percenter
Alan Millard
Men and Fathers for
Justice
Scott Garman
Men’s Activism News
Network
Jeffrey Dick
Men’s Custody Shelter
Network
Tom Golden
Men’s Equality Conference
Michael G. Rother
National Coalition of Free
Men
Deborah Watkins
National Coalition of Free
Men-- Dallas/Fort Worth
Chapter
Marc Angelucci
National Coalition of Free
Men—Los Angeles
Chapter
Michael Geanoulis
National Congress for
Fathers and Children --
New Hampshire Chapter
Marty Nemko
National Organization for
Men
Joe Mastromarino, MD
NH Commission on the
Status of Men
Marc Snider
NHCustody.org
Grayson Walker, Ph.D.
Parents Without Rights
Judith Brumbaugh
Restoration of the Family
David Burroughs
Safe Homes For Children
and Families Coalition
Lee Newman
SAFE (Stop Abuse for
Everyone)- International
Debra Roy/Joanie Comeau
SAFE (Stop Abuse for
Everyone)-NH
Pastor Kenneth Deemer
Shattered Men
Teri Stoddard
Shared Parenting Works
Lisa Scott
TABS: Taking Action
against Bias in the System
Terri Lynn Tersak
True Equality Network
June Marsh
True Equality Network –
Alaska
Tammy Sears
True Equality Network –
Arizona
Carol Johnson
True Equality Network –
California
Eve Smith
True Equality Network –
Colorado
Alice Barnard
True Equality Network –
Florida
5
Karla Stavich
True Equality Network –
Georgia
Gina Holleran
True Equality Network –
Illinois
Julie Garafollo
True Equality Network –
Iowa
Jane Tomaccicio
True Equality Network –
Maryland
Ashley Carnes
True Equality Network –
Massachusetts
Susan Austin
True Equality Network –
Michigan
Christine Hoffen
True Equality Network –
New Hampshire
Kris Whitehall
True Equality Network –
New Jersey
Loraine Martin
True Equality Network –
Oregon
Tina Jordan
True Equality Network –
North Dakota
Kathy Michaels
True Equality Network –
Pennsylvania
Marsha Folley
True Equality Network –
Tennessee
Jackie Meyers
True Equality Network –
Texas
Sylvia Domeco
True Equality Network –
Utah
Janice Larken
True Equality Network –
Virginia
Debbie Weltz
True Equality Network –
Wisconsin
Pete Kerr
Walk for Children1 World Health Organization: World Report on Violence and Health. Geneva, Switzerland, 2002.

2 United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Mortality Report 2005. New York City, NY, 2006.

3 Fiebert MS. References examining assaults by women on their spouses or male partners: An annotated
bibliography. Accessed October 15, 2006. http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm

4 Statistics Canada: Family Violence in Canada: A Statistical Profile. Ottawa, Ontario. 2005.

5 Strauss MA: Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Presented at the conference on Trends in Intimate Partner Intervention, May 23, 2006. Table 3. http://pubpages.unh.edu/~mas2/ID41E2.pdf

6 Koocher GP. President’s column. Monitor on Psychology. Volume 37, No. 9, October 2006, page 5. http://www.apa.org/monitor/oct06/pc.html

7 Daily News. Men urged to join war against domestic violence. Gaborone, Botswana. April 15, 2004. http://www.gov.bw/cgi-bin/news.cgi?d=20040415&i=Men_urged_to_join_war_against_domestic_violence

8 The Herald: Cases of women abusing men rise. Harare, Zimbabwe, April 14, 2005. http://www.rrbb.com/archive/index.php/t-196282.html

9 Finley GE. Is the U.N. a threat to the health and wellbeing of men? IntellectualConservative.com, October 17, 2006. http://www.intellectualconservative.com/2006/gender-alert-is-the-un-a-worldwide-threat-to-the-health-andwellbeing-of-men/

10 RADAR Press Release: UN report criticized as deliberately biased. Rockville, MD: Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting, October 23, 2006.

11 RADAR: Six reasons why VAWA is bad for women. 2006. http://www.mediaradar.org/docs/VAWAIsBadForWomen-flyer.pdf

12 RADAR: Perverse incentives, false allegations, and forgotten children. 2006.

13 RADAR: Bias in the judiciary: The case of domestic violence. 2006. http://www.mediaradar.org/docs/Bias-In-The-Judiciary.pdf

14 RADAR: Without restraint: The use and abuse of domestic restraining orders. 2006.
November 4, 2006